ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Καλώς ήρθατε στον δικτυακό τόπο της Candyman. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας 
συμφωνείτε να τηρήσετε τους παρακάτω όρους χρήσης που σε συνδυασμό με την πολιτική 
μας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων διέπουν τις σχέσεις συνεργασίας 
της Candyman μαζί σας όσον αφορά αυτόν τον δικτυακό τόπο. 
Ο όρος Candyman αναφέρεται στην ιδιοκτήτρια εταιρεία αυτού του δικτυακού τόπου, 
Candyman O.E. με έδρα 1o.χιλ. Αλεξανδρουπολης Αβαντος, (ΑΦΜ 801814787 - ΔΟΥ 
Αλεξανδρουπολης) , τηλ2102202843 και email: info@candyman.gr 
Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρακάτω όρους χρήσης:
Το περιεχόμενο, η δομή και η εμφάνιση των ιστοσελίδων της Candyman δίνεται  για την 
δική σας πληροφόρηση και χρήση και μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση.
Η Candyman και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια, την 
ορθότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. 
Αναγνωρίζετε πως αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες για τα 
οποία η Candyman δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες.
Κάνοντας χρήση των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό τον δικτυακό τόπο είναι 
αποκλειστικά δική σας ευθύνη, για το οποίο η Candyman δεν φέρουμε ευθύνη. Είναι δική 
σας ευθύνη να βεβαιωθείτε πως οποιαδήποτε προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες που 
είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες καλύπτουν τις απαιτήσεις σας. 
Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει υλικό το οποίο ανήκει στην Candyman. Αυτό το υλικό 
εμπεριέχει, τον σχεδιασμό, την διάταξη, την εμφάνιση, τα γραφικά, και τα κείμενα των 
ιστοσελίδων. Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο του παραπάνω 
υλικού για εμπορικούς σκοπούς. 
Αυτός ο δικτυακός τόπος εμπεριέχει εξωτερικούς συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Αυτοί 
οι σύνδεσμοι παρέχονται για την διευκόλυνση σας και για να σας παρέχουν επιπλέον 
πληροφόρηση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες 
παρέχουμε τέτοιους συνδέσμους. 
Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμων προς τον δικτυακό τόπο www.candyman.gr χωρίς 
προηγούμενη έγκριση της Candyman.